Busca livre
Busca simples
Título
Autor
Ano
Busca avançadaOBRA

Autor Sem autoria
Título MANIFEST OFTE Reden van den oorlogh tusschen Portugael, ende de Vereenichde Provintien van de Nederlanden, met de aenwijsinge vande oorsaeck waer uyt die ontstaen is. Tot Lisbon in de Portugesche en Castiliaensche taelen gedruckt ende uytgegeven, in't Iaer 1657. Ende nu getrouwelijck en verstandelijck inde Nederduytsche taele overgeset. MITSGADERS MANIFESTATIE Van de leugenen ende valsheden waer mede het is vervult, Ende een Kort ende waerachtich verhael van des Conincks van Portugael, ende sijner ondersacten trouwloose ende meyneedyge proceduren, die de waere reden en oorsaeck, ende selfs het begin, van desen oorlogh zijn.
Ano 1659
Período Século XVII
Imprenta HENRICUS HONDIUS, GRAVEN-HAGHE, 1659
Descrição 56 p.
A-G(4).
Notas Tipos góticos e romanos.
Biblioteca Instituto de Estudos Brasileiros - Coleção João Fernando de Almeida (IEB-YAN)