Busca livre
Busca simples
Título
Autor
Ano
Busca avançada
Obra Digitalizada
Clique para conhecê-la

OBRA

Autor MONTANUS, Arnoldus, 1625?-1683
Título De NIEUWE en ONBEKENDE WEERELD: OF BESCHRYVING VAN AMERICA EN 't ZUID-LAND, Vervaetende d'Oorsprong der Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelegendheid Der vaste Kusten, Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Bergen, Fonteinen, Stroomen, Huisen, de natuur van Beesten, Boomen, Planten en vreemde Gewasschen, Gods-dienst en Zeden, Wonderlijke Voorvallen, Vereeuwde en Nieuwe Oorloogen: Verciert met Af-beeldsels na 't leven in America gemaekt, en beschreeven Door ARNOLDUS MONTANUS.
Ano 1671
Período Século XVII
Imprenta JACOB MEURS, AMSTERDAM, 1671
Descrição 4 fls. prels. não nums., 585(+1) p., 13 fls. não nums. (Erros de paginação: 105 i. e. 205; 145 i. e. 245; 152 i. e. 252; 153 i. e. 253; 294 i. e. 296; 206 i. e. 306; 598 i. e. 498).
*(4) A-Z(4) Aa-Zz(4) Aaa-Zzz(4) Aaaa-Ffff(4) Gggg(6).
Notas Notas marginais impressas. Impresso em duas colunas. 55 gravuras e mapas, em sua maioria desdobráveis. 70 ilustrações: p. 12, 31, 47, 50, 56, 57, 62, 66, 69, 73, 74, 79, 82, 86, 92, 101, 103, 107, 110, 118, 124, 126, 130, 136, 138, 139, 144, 150, 158, 159, 165, 169, 187, 189, 200, 207, 213, 223, 227, 231, 242, 249, 261, 264, 278, 297, 304, 309, 312, 327, 330, 337, 359, 363, 366, 370, 374, 381, 383, 386, 397, 467, 469, 502, 511, 519, 534, 563, 576.
Biblioteca Instituto de Estudos Brasileiros - Coleção João Fernando de Almeida (IEB-YAN)